تیتر امشب/ لزوم اجباری شدن بیمه زلزله منازل

تیتر امشب/ لزوم اجباری شدن بیمه زلزله منازل
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: در حال حاضر تنها 7 درصد از منازل مسکونی بیمه زلزله دارند که بدان معناست اگر اتفاقی بیفتد کسی نمی تواند پاسخگو باشد، بنابراین باید بیمه زلزله را اجباری کنیم.

تیتر امشب/ لزوم اجباری شدن بیمه زلزله منازل