تیتر امشب/ رونق بازار مسکن پیش زمینه رونق در کل اقتصاد کشور

تیتر امشب/ رونق بازار مسکن پیش زمینه رونق در کل اقتصاد کشور
کارشناسان مسکن و تحلیگران اقتصادی معتقدند که رشد معاملات نشان دهنده شکل گیری رونق در بازار مسکن است و ایجاد رونق در بازاز مسکن بعنوان بازار پیشران می تواند این رونق را در کل اقتصاد کشور رقم بزند.

تیتر امشب/ رونق بازار مسکن پیش زمینه رونق در کل اقتصاد کشور