تیتر امشب/ تاکید کارشناسان بر لزوم رقابتی شدن صنعت خودرو

تیتر امشب/ تاکید کارشناسان بر لزوم رقابتی شدن صنعت خودرو
کارشناس صنعت خودرو با تایید لزوم رقابتی شدن صنعت خودرو گفت: مدیریت غلط بر صنعت خودرو باعث می شود بهره وری در صنعت خودرو بالا نرود و رقابت ظاهری به وجود بیاید همچنین اشکالات ساختاری و سیستمی نمی گذارد خودروسازهای کوچک رشد کنند یا دوام بیاورند.

تیتر امشب/ تاکید کارشناسان بر لزوم رقابتی شدن صنعت خودرو