تیتر امشب/ بنگاههای کوچک و متوسط در انتظار حمایت

تیتر امشب/ بنگاههای کوچک و متوسط در انتظار حمایت
رئیس شورای راهبردی اقتصاد مقاومتی اتاق ایران در تیتر امشب گفت: جایگاه صنایع کوچک و متوسط رو به افول است در صورتی که در اقتصاد مقاومتی قرار بود توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط شود.

تیتر امشب/ بنگاههای کوچک و متوسط در انتظار حمایت