تیتر امشب/ بازرسی ویژه رستوران های بین راهی در ایام نوروز

تیتر امشب/ بازرسی ویژه رستوران های بین راهی در ایام نوروز
مدیرمرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در برنامه نبض پزشکی گفت: مسافران نوروزی بهتر است حتی الامکان از غذاهای سرد استفاده کنند و در صورت مشاهده مواد غذایی آلوده با سامانه 190 وزارت بهداشت به بازرسان ویژه اطلاع دهند.

تیتر امشب/ بازرسی ویژه رستوران های بین راهی در ایام نوروز