تیتر امشب/ اهمیت عملیات نظامی در دیرالزور

تیتر امشب/ اهمیت عملیات نظامی در دیرالزور
فتح حلب معادلات جدیدی به وجود آورد که بعد از آن دیرالزور و رقه باید آزاد می شد، ارتش سوریه با برداشتن محاصره از پادگان های ارتش که در محاصره بود یک حرکت استراتژیک انجام داد.

تیتر امشب/ اهمیت عملیات نظامی در دیرالزور