تیتر امشب/ امریکا در جهان منزوی شده است

تیتر امشب/ امریکا در جهان منزوی شده است
نمایندگان مجلس، مسئولان و کارشناسان سیاسی یکصدا سخنان ترامپ را علیه ملت ایران محکوم کردند و گفتند مواضع ترامپ، امریکا را در جهان منزوی کرده در حالی که موجب تقویت وحدت ملی در ایران شده است.

تیتر امشب/ امریکا در جهان منزوی شده است