تیتر امشب/گذار از اقتصاد سنتی به مدرن با اقتصاد دانش بنیان

تیتر امشب/گذار از اقتصاد سنتی به مدرن با اقتصاد دانش بنیان
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معتقد است، بودجه نفت خلاقیت فرزندان ما را از بین برده است و مشکل از دانشگاههای ماست که بچه های پشت میز نشین تربیت می کنند و توانایی تولید نیروی خلاق ندارند.

تیتر امشب/گذار از اقتصاد سنتی به مدرن با اقتصاد دانش بنیان