تیتر امشب/ماجرای حسابرسی تراکنش بانکی

تیتر امشب/ماجرای حسابرسی تراکنش بانکی
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی با انتقاد از اینکه عده ای در کشور در فضای تاریک اقتصادی حرکت می کنند گفت: یکی از ادله ایی که ما تراکنش های گذشته را رسیدگی می کنیم اینست که در این طرح تنها به دنبال افرادی هستیم که حجم تراکنش های مالی بسیار بالایی دارند.

تیتر امشب/ماجرای حسابرسی تراکنش بانکی