تیترامشب/ دنیا طلبی خواص و دوری از تعقل علت عاشورا

تیترامشب/ دنیا طلبی خواص و دوری از تعقل علت عاشورا
کارشناس مذهبی با تاکید بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری و گریه بر حسین و اولاد و اصحاب حسین (ع) گفت: این شور و گریه و این عزاداری ها باید با مطالعه و تعقل همراه باشد.

تیترامشب/ دنیا طلبی خواص و دوری از تعقل علت عاشورا