تیترامشب/ خبرهای وزیر از انتشار سند کودک و اینترنت

تیترامشب/ خبرهای وزیر از انتشار سند کودک و اینترنت
وزیر ارتباطات گفت: فردا سه گزارش از سند کودک و اینترنت را منتشر می کنیم که این یکی از وعده های من بوده که عملیاتی کردیم. 13 آبان هم سندی در حوزه کودک منتشر می کنیم تا رویکرد کلان کشور در حوزه کودکان و نوجوانان مشخص شود.

تیترامشب/ خبرهای وزیر از انتشار سند کودک و اینترنت