تکمیل ظرفیت کاروان حج 6 استان

تکمیل ظرفیت کاروان حج 6 استان
رئيس سازمان حج و زيارت با تأكيد براينكه با پرشدن ظرفيت، روند ثبت نام دركاروان هاي حج تمتع 96 متوقف خواهد شد، اعلام كرد: ظرفيت ثبت نام دركاروان هاي 6 استان كشور تكميل شده است.

تکمیل ظرفیت کاروان حج 6 استان