تهران گرم تر و آلوده تر می شود!

تهران گرم تر و آلوده تر می شود!
اداره کل هواشناسی استان تهران برای روزهای آتی افزایش 3 درجه ای دما، پایداری جو و افزایش آلایندگی هوا را پیش بینی کرد.

تهران گرم تر و آلوده تر می شود!