تهران از دید سرمربی استقلال + عکس

تهران از دید سرمربی استقلال + عکس
وینفرد شفر سرمربی آلمانی استقلال عکس جالبی از تهران و زاویه دید بالکنش منتشر کرد.

تهران از دید سرمربی استقلال + عکس