تمدید مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آبان

تمدید مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آبان
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: در پی وقوع زلزله اخیر تهران و استانهای متاثر، مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مربوط به آبان تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آبان