تلاش امریکا و سعودی ها برای دخالت در انتخابات لبنان

تلاش امریکا و سعودی ها برای دخالت در انتخابات لبنان
معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان از تلاش امریکا و عربستان برای دخالت در انتخابات لبنان با هدف کاستن از تعداد نمایندگان حزب الله خبر داد.

تلاش امریکا و سعودی ها برای دخالت در انتخابات لبنان