تغییر سبک مسلمان در تیم برانکو

تغییر سبک مسلمان در تیم برانکو
فصل به فصل تعداد گل‌های مسلمان افت می‌کند و به تعداد پاس‌گل‌هایش اضافه می‌شود.

تغییر سبک مسلمان در تیم برانکو