تغییر اجباری درخشان در ترکیب نفت برای دیدار با پرسپولیس

تغییر اجباری درخشان در ترکیب نفت برای دیدار با پرسپولیس
وضعیت دو بازیکن تیم نفت تهران برای بازی فردا مقابل پرسپولیس هنوز مشخص نیست.

تغییر اجباری درخشان در ترکیب نفت برای دیدار با پرسپولیس