تعیین تکلیف سپرده گذاران آرمان

تعیین تکلیف سپرده گذاران آرمان
تکلیف 98 درصد سپرده‌گذار موسسه منحل شده وحدت (آرمان) مشخص شد.

تعیین تکلیف سپرده گذاران آرمان