تعیین تکلیف جنگل های شمال با طرح راهبردی و تنفس جنگل

تعیین تکلیف جنگل های شمال با طرح راهبردی و تنفس جنگل
قائم مقام سازمان جنگل ها و مراتع گفت: با توجه به اینکه شاخص های پایداری جنگل های شمال رو به کاهش است، با طرح تنفس جنگل فرصت طولانی به بازسازی جنگل های طبیعی داده شده است.

تعیین تکلیف جنگل های شمال با طرح راهبردی و تنفس جنگل