تعویض های متفاوت در بازی پرسپولیس – پیکان/ اندیشه های جلالی جواب داد اما برانکو نه!

تعویض های متفاوت در بازی پرسپولیس – پیکان/ اندیشه های جلالی جواب داد اما برانکو نه!
در روزی که مجید جلالی با تغییراتی که در تیمش اعمال کرد توانست پرسپولیس را از کار بیاندازد تغییرات برانکو عکس عمل کرده و در نهایت اولین شکست را در این فصل برای این تیم رقم زد.

تعویض های متفاوت در بازی پرسپولیس – پیکان/ اندیشه های جلالی جواب داد اما برانکو نه!