تصویری جالب از بازیکن مدنظر استقلال

تصویری جالب از بازیکن مدنظر استقلال
تصویری از ماما تیام، بازیکن سنگالى مدنظر باشگاه استقلال در کنار خانه خدا را  مشاهده می‌کنید.

تصویری جالب از بازیکن مدنظر استقلال