تشییع پیکر 7 شهید در اصفهان

تشییع پیکر 7 شهید در اصفهان
پیکر مطهر 7 شهید دفاع مقدس و مدافع حرم در اصفهان تشییع شد.

تشییع پیکر 7 شهید در اصفهان