تسهیلات بانکی به شرکت های دانش بنیان

تسهیلات بانکی به شرکت های دانش بنیان
بانک ها 2800 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به شرکت های دانش بنیان در 10 ماه گذشته پرداخت کرده اند.

تسهیلات بانکی به شرکت های دانش بنیان

!0===a.adult)&&”0″===ds