ترکیه قرارداد خرید اس 400 روسیه را امضا کرد

ترکیه قرارداد خرید اس 400 روسیه را امضا کرد
آنکارا از قرارداد خرید ۲ فروند سامانه پدافند موشکی اس- 400 از روسیه خبر داد.

ترکیه قرارداد خرید اس 400 روسیه را امضا کرد