ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با العین امارات/ غیبت ستاره‌ها

ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با العین امارات/ غیبت ستاره‌ها
علیرضا منصوریان برای انتخاب 11 بازیکن اصلی تیمش در بازی دوشنبه کار دشواری دارد.

ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با العین امارات/ غیبت ستاره‌ها