ترس رژیم اشغالگر قدس از ماه رمضان در فلسطین

ترس رژیم اشغالگر قدس از ماه رمضان در فلسطین
رژیم صهیونیستی در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان قدس اشغالی را به پادگان نظامی تبدیل و ورود فلسطینیان به مسجد الاقصی را محدود کرد.

ترس رژیم اشغالگر قدس از ماه رمضان در فلسطین