تردید منصوریان برای جذب ستاره ای که نیم فصل به شدت دنبالش بود

تردید منصوریان برای جذب ستاره ای که نیم فصل به شدت دنبالش بود
منصوریان ترجیح می‌دهد بازیکنی را جذب کند که بیش از محبوبیت کارآیی داشته باشد.

تردید منصوریان برای جذب ستاره ای که نیم فصل به شدت دنبالش بود