ترامپ: رسانه های امریکا جعلی هستند

ترامپ: رسانه های امریکا جعلی هستند
رئيس جمهور آمريكا در پیامی در توییتر خود رسانه های جمعی امریکا را جعلی خواند.

ترامپ: رسانه های امریکا جعلی هستند