ترامپ به بیت لحم سفر می کند

ترامپ به بیت لحم سفر می کند
رئیس جمهور امریکا در نخستین سفر خود به خارج امریکا به بیت لحم در راضی فلسطین اشغالی می رود.

ترامپ به بیت لحم سفر می کند