تدوین استاندارد مهدهای کودک

تدوین استاندارد مهدهای کودک
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش: در جلسه آموزش و پرورش و بهزیستی برای ساماندهی مهدها و پیش دبستانی ها توافق شد

تدوین استاندارد مهدهای کودک