تجارت خارجی 88 میلیارد دلاری ایران با طعم تراز مثبت

تجارت خارجی 88 میلیارد دلاری ایران با طعم تراز مثبت
تجارت خارجي ايران در سال 1395 به 87 ميليارد و 614 ميليون دلار رسيد و تراز بازرگاني هم مثبت شد.

تجارت خارجی 88 میلیارد دلاری ایران با طعم تراز مثبت