تجارت خارجی ایران در ده ماه گذشته

تجارت خارجی ایران در ده ماه گذشته
گمرک ایران اعلام کرد: واردات نسبت به سال گذشته 10درصد افزایش و صادرات کالاهای ایرانی 7درصد کاهش داشته است.

تجارت خارجی ایران در ده ماه گذشته