تثبیت مواضع ارتش سوریه در مرز عراق + گزارش

تثبیت مواضع ارتش سوریه در مرز عراق + گزارش
ارتش و نیروهای مردمی سوریه بخش های وسیعی از مرز با عراق را از تروریست های داعش پاکسازی کردند.

تثبیت مواضع ارتش سوریه در مرز عراق + گزارش