تبیین راهبرد نیروهای مسلح در دیدار فرمانده سپاه با وزیر دفاع

تبیین راهبرد نیروهای مسلح در دیدار فرمانده سپاه با وزیر دفاع
فرمانده کل سپاه و وزیر دفاع بر ظرفیت‌سازی دفاعی روزآمد و متناسب با تهدیدات پیش رو به عنوان راهبرد نیروهای مسلح تأکید کردند.

تبیین راهبرد نیروهای مسلح در دیدار فرمانده سپاه با وزیر دفاع