بیانات رهبر انقلاب تیتر اصلی روزنامه های 27 دی

بیانات رهبر انقلاب تیتر اصلی روزنامه های 27 دی
روزنامه های 27 دیماه با تیترکردن فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب، ادامه ماجرای دوتابعیتی ها و رونق مسکن البته بدون جهش قیمت، روی پیشخوان روزنامه فروشی ها آمدند…

بیانات رهبر انقلاب تیتر اصلی روزنامه های 27 دی