به خاطر علی دایی پیشنهاد استقلال را رد کردم

به خاطر علی دایی پیشنهاد استقلال را رد کردم
محمد دانشگر مدافعی که در تابستان از استقلال پیشنهاد داشت اما ترجیح داد تا به سایپا بپیوندد.

به خاطر علی دایی پیشنهاد استقلال را رد کردم