به احترام امام جمعه آبادان از فسخ قرارداد با صنعت نفت منصرف شدم

به احترام امام جمعه آبادان از فسخ قرارداد با صنعت نفت منصرف شدم
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت گفت: به احترام امام جمعه آبادان از تصمیم خود برای فسخ قراردادم صرف نظر کردم.

به احترام امام جمعه آبادان از فسخ قرارداد با صنعت نفت منصرف شدم