به آب انداختن شناور پاک کننده تالاب

به آب انداختن شناور پاک کننده تالاب
در دومین روز از هفته پدافند غیر عامل که روز خودباوری نامگذاری شده است، شناور پاک کننده تالاب که ساخت متخصصان جوان کشور است، به آب اندازی و عملیاتی شد.

به آب انداختن شناور پاک کننده تالاب