بهنام: هرگز استقلال را نفرین نمی‌كنم

بهنام: هرگز استقلال را نفرین نمی‌كنم
بهنام برزای اینقدر بیرون از فوتبال ماند تا در برنامه 90 به تأثیرگذاری‌‌اش در لیگ شانزدهم در تركیب استقلال اشاره شود.

بهنام: هرگز استقلال را نفرین نمی‌كنم