بهره برداری از 200 مسجد و مرکز فرهنگی

بهره برداری از 200 مسجد و مرکز فرهنگی
۲۰۰ مسجد و مرکز فرهنگی برکت با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مناطق محروم کشور به بهره برداری رسید.

بهره برداری از 200 مسجد و مرکز فرهنگی