بهره برداری از زائر شهر مشهد

بهره برداری از زائر شهر مشهد
مرحله نخست زائر شهر رضوی ویژه زائران امام هشتم در حاشیه اتوبان مشهد – باغچه در 10 هکتار به بهره برداری رسید.

بهره برداری از زائر شهر مشهد