بنر جالب هواداران استقلال در فرودگاه آبادان+عكس

بنر جالب هواداران استقلال در فرودگاه آبادان+عكس
تعدادي از هواداران استقلال بنري را در فرودگاه آوردند كه جمله جالبي روي آن نوشته شده است.

بنر جالب هواداران استقلال در فرودگاه آبادان+عكس