بمب نقل و انتقالات در خانه سرخپوشان/ پرسپولیسی ها به دنبال مجوز

بمب نقل و انتقالات در خانه سرخپوشان/ پرسپولیسی ها به دنبال مجوز
شنیده ها حاکی از آن است که تیم فوتبال پرسپولیس تهران در چند روز آینده قرارداد منشا را ثبت رسمی می کند.

بمب نقل و انتقالات در خانه سرخپوشان/ پرسپولیسی ها به دنبال مجوز