بمب نقل و انتقالاتی پرسپولیس برای دو فصل به توافق رسید!

بمب نقل و انتقالاتی پرسپولیس برای دو فصل به توافق رسید!
یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس گفت که وی با مدیران به توافق نهایی رسیده است.

بمب نقل و انتقالاتی پرسپولیس برای دو فصل به توافق رسید!