بمب مخفی استقلالی‌ها/ منصوریان جایگزین کاوه را مشخص کرد

بمب مخفی استقلالی‌ها/ منصوریان جایگزین کاوه را مشخص کرد
اتفاقات اخیر نشان دهنده این است که سجاد شهباززاده به یک شرط استقلالی می شود.

بمب مخفی استقلالی‌ها/ منصوریان جایگزین کاوه را مشخص کرد