بمب جدید برانکو ترکید/ پرسپولیسی‌شدن ستاره مدنظر کی‌روش قطعی شد

بمب جدید برانکو ترکید/ پرسپولیسی‌شدن ستاره مدنظر کی‌روش قطعی شد
سعید آقایی که درلیست جدید کارلوس کی روش هم قرارگرفته است یکی ازگزینه های جدید برانکو برای پیوستن به پرسپولیس است.

بمب جدید برانکو ترکید/ پرسپولیسی‌شدن ستاره مدنظر کی‌روش قطعی شد