بلاتکلیفی رحمتی، نگرانی استقلال

بلاتکلیفی رحمتی، نگرانی استقلال
دریافت دو کارت زرد طی چهار بازی معدل مناسبی برای پست دروازه‌بانی نیست خصوصاً آن که دروازه‌بان مورد نظر سیدحسین حسینی باشد و معترض به نیمکت‌نشینی.

بلاتکلیفی رحمتی، نگرانی استقلال