بعید است با درخواست باشگاه پرسپولیس موافقت شود

بعید است با درخواست باشگاه پرسپولیس موافقت شود
مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: بعید است ساعت بازی پرسپولیس – تراکتورسازی تغییر کند.

بعید است با درخواست باشگاه پرسپولیس موافقت شود