بسیج نیم میلیونی در طرح نوروزی ترافیکی

بسیج نیم میلیونی در طرح نوروزی ترافیکی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور از بسیج بیش از نیم میلیون نفر در طرح نوروزی امسال خبر داد.

بسیج نیم میلیونی در طرح نوروزی ترافیکی